Nový biotop pomůže se suchem

V pražských Modřanech byl vybudován biotop Lipiny. Na jeho místě se původně nacházel zanedbaný topolovoakátový porost, pod kterým vedl zatrubněný Libušský potok. Ten byl vyveden na povrch a přes několik průtočných tůní napájí nový rybník.

Podle radní Jany Plamínkové Lipiny zlepší místní mikroklima a stanou se i vítaným rekreačním prvkem pro obyvatele okolních sídlišť. Vodní plocha pomůže v boji se suchem, ale zároveň přirozeně rozšíří cenné území Modřanské rokle, která na rybník bezprostředně navazuje. Metropole za výstavbu zaplatila 6,5 milionu korun. Magistrát rybník zaplatil z projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží.

Díky programu se už v Praze obnovilo více než 186 hektarů vodních ploch. Během dalších týdnů vyrostou mokřadní rostliny tak, aby se rybník co nejdříve začlenil do krajiny. Okolí nádrže nechá město zatravnit. „Na jaro 2019 je připravena dosadba stromů podél hrany rybníka. Vysázeny budou především stromy vázané na blízkost vody – jilmy, olše, duby letní a javory,“ doplnil magistrát.

Zdroj, foto: metro.cz 

Scroll to Top