SPOLCHEMIE: Pro výrobu je důležitý především stav hladiny Labe

Při průzkumu mezi významnými českými průmyslovými podniky, jejichž výroba je náročná na spotřebu vody, jsme oslovili také společnost SPOLCHEMIE, která sídlí v Ústí nad Labem a podniká ve výrobě epoxidových a alkydových pryskyřic, speciálních epoxidových systémů a hydroxidů a speciálních chemických derivátů.

SPOLCHEMIE získala jako první na světě mezinárodně uznávaný environmentální certifikát EPD pro epoxidovou pryskyřici. Přes 80 % produkce vyváží do 80 zemí 5 kontinentů, především na trhy západní Evropy, a je dlouhodobě jedním z největších exportérů v Ústeckém kraji i České republice.

Spotřeba vody je konstantní

„Spotřeba vody je v posledních několika letech v průběhu roku přibližně konstantní, dochází k výkyvům dle aktuální výroby, nicméně nejedná se o významné změny,“ uvedl mluvčí SPOLCHEMIE Jan Charvát, podle kterého se spotřeba formou odběru z Labe se pohybuje v intervalu 2,5 – 3 milionů kubíků ročně. Tento odběr je měřen v souladu s platnou legislativou průtokoměry.

Klíčová spolupráce s Povodí Labe

„Pro naši výrobu je důležitý především stav hladiny Labe v našem odběrovém místě, který je celkově ovlivňován průtokem v řece a zejména zdymadlem v ústeckém Střekově. V průběhu letošního srpna byl prakticky polovinu dní stav vody na kritické hranici, při které by došlo k přerušení výroby. Ve dvou případech již došlo k odstavení jednoho ze dvou čerpadel v důsledku poklesu hladiny a museli jsme zahájit odstavování výroby. Naštěstí jsme v obou případech dokázali operativní komunikací s dispečinkem Povodí Labe zajistit rychlé obnovení alespoň minimálního stavu hladiny Labe v místě čerpání na úroveň potřebnou k udržení zásobování vodou pro plnou výrobu,“ zdůraznil Charvát.

Dvě biologické čistírny a řada dalších jednotek pro úpravu vody

SPOLCHEMIE disponuje dvěma biologickými čistírnami odpadních vod, které čistí vodu z výroby. Kromě toho společnost používá několik dalších menších jednotek pro úpravu a předčištění odpadních vod u specifických technologií. Všechny odpadní vody jsou pak vypouštěny do městské kanalizace, kterou směřují k finálnímu dočištění v komunální čistírně a teprve z ní jsou vypouštěny zpět do Labe.

Komplexní řešení vodního hospodářství

„Otázku vodního hospodářství se snažíme řešit komplexně, což znamená řešit nejen zatížení odpadních vod, ale i produkci, respektive spotřebu vody. V posledních deseti letech jsme nahradili všechny průtočné chladicí systémy uzavřenými a řadou opatření jsme významně snížili ztráty v rozvodech. V současnosti máme také v ověřovací a přípravné fázi několik projektů vztahujících se k vodnímu hospodářství. Do budoucna s investicemi směřujícími do snížení spotřeby a produkce odpadních vod počítáme,“ uzavřel mluvčí SPOLCHEMIE.

Scroll to Top