Ostravský oblastní vodovod slouží již 60 let

Před šedesáti lety přitekla první voda z Úpravny vody Podhradí do Ostravy – Krásného Pole, což je považováno za zrození Ostravského oblastního vodovodu. Při tomto významném milníku bude 24. listopadu otevřena Úpravna vody Podhradí u Vítkova. Půjde o jedinečnou příležitost, kdy může veřejnost nahlédnout do unikátního architektonického díla.

Vznik oblastního vodovodu přibližuje mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marek Síbrt.„Průmyslové srdce republiky bylo v 50. letech minulého století žíznivé, místní zdroje podzemní vody nebyly dostatečné a neměly odpovídající kvalitu, proto se začal budovat páteřní výrobní a distribuční systém zásobování Ostravska pitnou vodou. V první fázi šlo o vybudování údolí nádrže Kružberk, Úpravny vody Podhradí a navazující infrastruktury, která dopravila vodu do Ostravy a dalších rozvíjejících se měst,“ uvedl Síbrt.

Postupem času se systém značně změnil, a především zmodernizoval. Dnes slouží více než milionu lidí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, nebo příhraniční části Polska. „Délka vodovodní sítě je v současnosti 504 kilometrů převážně ocelového potrubí. Tři úpravny vody systému (Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku, Nová Ves z Frýdlantu nad Ostravicí a Podhradí u Vítkova) mají výrobní kapacitu 5350 litrů za sekundu a upravují vodu z údolních nádrží v Beskydech a podhůří Jeseníků (Morávka, Šance a kaskáda Slezská Harta- Kružberk) ve správě státního podniku Povodí Odry,“ pokračoval dále Síbrt.

Systém Ostravského oblastního vodovodu se dělí na dvě části: Kružberský skupinový vodovod a Beskydský skupinový vodovod. Podle ředitele Ostravského oblastního vodovodu Jiřího Komínka má 113 vodojemů systému kapacitu téměř 303 tisíc kubíků pitné vody a centrální úpravny jsou vzájemně propojeny systémem kapacitních přivaděčů s velkokapacitními vodojemy. To vodohospodářům umožňuje v případě potřeby do značné míry eliminovat problémy s kapacitou některého ze zdrojů a zajistit vysokou spolehlivost a plynulost dodávek.

„Systém je také unikátní tím, že je až na výjimky v podobě čerpání do vodojemů nad Čeladnou, Vítkovem nebo Orlovou gravitační. To s sebou během výstavby přineslo řadu výzev nejen pro projektanty, ale také zhotovitele,“ vyzdvihl závěrem Komínek.

Další informace k Ostravskému oblastnímu vodovodu jsou k dispozici zde. 

Scroll to Top