OKD: Spotřeba vody se postupně snižuje v závislosti na těžbě uhlí

Informační a vzdělávací portál o vodě www.vodarenstvi.cz provedl průzkum mezi významnými českými průmyslovými podniky, jejichž výroba je náročná na spotřebu vody. Redakce zjišťovala, nakolik se v jejich činnosti odrazilo suché počasí posledních let a zda zavádějí opatření, jejichž cílem je zefektivnit hospodaření s vodou a snižovat její spotřebu.

Průmysl je nejvýznamnějším odběratelem vody z povrchových zdrojů v České republice – jde zhruba o 70 % spotřeby. Největším odběratelem je energetika, následuje zásobování obyvatel pitnou vodou. Pozitivem je, že průmyslové podniky dlouhodobě realizují řadu opatření, jejichž cílem je snižování spotřeby vody z ekonomických důvodů i z hlediska snížení dopadů na životní prostředí.

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice, které těží v hlubinných dolech v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Roční produkce se pohybuje kolem pěti milionů tun.

„V OKD ročně se spotřebujeme asi 7 500 000 kubíků provozní vody ročně a asi 400 000 kubíků pitné vody. Voda je měřena fakturačními vodoměry. V letních měsících je spotřeba provozní vody nižší asi o 20 %. Spotřeba pitné vody je zhruba stejná. Sucho se nás zatím nijak nedotklo,“ uvedl mluvčí společnosti Ivo Čelechovský.

Provozní vodu doly čerpají z Těrlické přehrady a havarijně z řeky Olše, v Paskově z řek Vodičná a Olešná a ve Frenštátě z vlastní přehrady na řece Lubině. Pitnou vodu firma odebírá ze zdrojů SmVaK Ostrava. „Spotřeba vody se postupně snižuje v závislosti na těžbě uhlí a na jeho úpravě. V současné době žádné investice do těchto technologií v OKD neplánujeme,“ doplnil Čelechovský.

Scroll to Top