Pokuta 350 tisíc za hnůj kontaminovaný odpadním kalem

Společnost Zeteon byla potrestána za to, že nakládala s odpady na místech, které k tomu nebyly určeny. Jednalo se o 2041 tun odpadních kalů vytěžených při čištění usazovacích nádrží společnosti Sev.en EC. Pokutu ji uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové

„S odtěženým kalem bylo nakládáno na třech lokalitách na území Pardubického kraje. Konkrétně v silážních žlabech a na hnojných platech, na kterých byl tímto kalem kontaminován produkt prvovýroby, hnůj. Výše uvedené odpady, včetně hnoje kontaminovaného odpadním kalem, byly následně společností Zeteon ze všech lokalit odvezeny a předány oprávněné osobě,“ komentoval případ ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček. Firma se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolala a uložená pokuta nabyla právní moci.

Scroll to Top