Lidé na Opavsku pijí kvalitní vodu bez pesticidů

Pesticidy se vyskytují ve víc než polovině podzemních vod v České republice. Informaci přinesl Český hydrometeorologický ústav. Liší se však míra koncentrace. Více pesticidů se vyskytuje v zemědělských oblastech – hlavně kvůli chemikáliím používaným při pěstování plodin. Opavský deník zjišťoval, jak kvalitní vodu pijí lidé ve svém regionu. Odpověď vodohospodářů byla uspokojivá.

Dlouhodobě kvalitní vodu má přehrada Kružberk. Pesticidy jsou zde totiž pod úrovní stanovitelnosti. Nádrž na řece Moravici v Moravskoslezském kraji začala být napouštěna v roce 1955. V posledních letech prošel Kružberk modernizací za 77 milionů korun. Podle dispečera Povodí Odry Lubomíra Jaroše bylo primárním cílem akce prodloužení životnosti vodního díla a zlepšení pevnostních a estetických vlastností namáhaných betonových konstrukcí.

„Žádná opatření, jejichž cílem by mělo být snížení obsahu pesticidů ve vodě, nejsou nutná. Pitná voda v oblastech, které zásobuje společnost SmVaK Ostrava, má dlouhodobě výbornou kvalitu. Je to dáno kvalitou zdrojů, zlepšením stavu životního prostředí v posledních desetiletích a také moderní úpravárenskou technologií,“ zdůraznil mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Opavsko také potěšila zpráva Krajské hygienické stanice v Ostravě, která provádí kontrolní stanovení pesticidů v pitné vodě ve vodovodní síti. Z výsledků laboratorních analýz prováděných na území okresu Opava podle Deníku vyplývá, že limit pro žádnou pesticidní látku ani její metabolit nebyl v roce 2018 na Opavsku ve veřejném vodovodu překročený.

Pesticidy jsou přípravky určené k tlumení chorob a hubení plevelů a živočišných škůdců. Poškozují však přírodu. „Nás hygieniky podzemní voda zajímá ve chvíli, kdy se vyčerpá do vodovodu a rozvádí se jako voda pitná. Tam máme znalosti a je nepříjemné, že se ty látky v pitné vodě vyskytují. Ale zatím nemáme žádný doklad o tom, že by škodily,“ vysvětlil například František Kožíšek z Oddělení hygieny vody Státního zdravotního ústavu.

Scroll to Top