Povodí Moravy zahájí s Poličkou přípravy protipovodňové ochrany

Povodí Moravy dohodlo se zástupci Poličky vznik pracovní skupiny, jejímž cílem je hledání možností financování a zahájení příprav vedoucích k výstavbě protipovodňové ochrany. Díky ní bude město chráněno před dvacetiletou vodou.

Polička leží v oblasti s povodňovým rizikem a zvýšení ochrany je v souladu s plány pro zvládání tohoto typu nebezpečí. Pracovní skupina zpracuje harmonogram přípravy ochrany proti povodním. Partneři se již domluvili, že efektivita opatření bude respektovat požadavky na architektonické a urbanistické řešení. Do přípravy a projednávání konkrétních projektů budou také zapojeni zástupci veřejnosti.

Podle ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka představuje zahájení spolupráce důležitý krok při přípravě protipovodňové ochrany Poličky. „Hledáme možnosti financování akce, zároveň už můžeme zahájit majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou,“ uvedl Gargulák. Těší jej také přístup starosty a zastupitelstva Poličky.

„Harmonogram příprav a realizace protipovodňových opatření oba partneři odsouhlasí po vyhodnocení jejich efektivity a proveditelnosti. Zohlední při tom zejména efektivitu dílčích opatření především ve vztahu k ochraně obyvatel, jejich zdraví a majetku. V rámci zvýšení informovanosti veřejnosti hodlá město společně se správcem toků pořádat veřejné prezentace a expozice návrhů protipovodňové ochrany Poličky,“ doplnilo Povodí Moravy.

Scroll to Top