Ředitel Lesů ČR Vojáček: Potřebujeme větší dynamiku

Státní podnik Lesy České republiky vypsal 9. října 2018 výběrová řízení na obsazení postů ředitele lesního a vodního hospodářství, ekonomického, správního a obchodního ředitele. Stávající manažeři povedou jednotlivé úseky do konce října. Generální ředitel Josef Vojáček razantní změny avizoval při nástupu do funkce na začátku září.

„Seznámil jsem se s aktuálním stavem a děním v podniku a rozhodl se obměnit vrcholový management. Ve všech oblastech je třeba větší dynamiky, které současná krizová situace v lesích vyžaduje,“ uvedl Vojáček a poděkoval stávajícím ředitelům úseků za odvedenou práci. Přihlášky s podklady lze do 24. října elektronicky zasílat na email vedoucí personálního odboru Šárky Matějíčkové – sarka.matejickova@lesycr.cz. Lesy od května 2018 do konce srpna dočasně vedl Tomáš Pospíšil poté, co tehdejší ministr Jiří Milek odvolal z vedení podniku Daniela Szóráda.

„Mým cílem je adekvátní reakce na klimatické změny, za což považuji postupnou přeměnu stávajících porostů v druhově a věkově pestré lesy. Obnova zdravých lesních porostů je výzvou na desetiletí dopředu. Více očekávám také od vedení ředitelů v krajích, kde je potřeba lépe rozhodovat při znalosti prostředí a nebát se za tato rozhodnutí přijímat vlastní odpovědnost. Připraven jsem také ke komunikaci se všemi partnery, jichž se působení Lesů ČR dotýká, od hospodářů a podnikatelů, přes nevládní organizace a přenos poznatků akademické sféry do praxe,“ uvedl před několika týdny Vojáček v tiskové zprávě ministerstva zemědělství.

Vojáček je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně a nyní je ředitelem státního podniku Vojenské lesy a statky ČR. Zároveň působí v akademické sféře jako člen vědecké rady Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Vojáček uspěl v konkurenci jedenácti uchazečů.

Lesy ČR pečují o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky v ČR. Letos chce podnik do jejich obnovy či údržby uvolnit 300 milionů korun. V roce 2017 modernizoval infrastrukturu za 200 milionů korun, rok předtím to bylo 120 milionů korun.

Scroll to Top