Povodí Ohře k monitoringu vypouštěných odpadních vod do Bíliny

Kvalita vody v řece Bílina je dlouhodobě skloňovaným tématem. Podle Povodí Ohře se od jejího rozsáhlého znečištění v 80. letech 20. století změnilo mnoho k lepšímu. Vodohospodáři na základě vlastního monitoringu povrchových vod a dalších dostupných podkladů zpracovali v roce 2017 studii s názvem Kvalita vody v Bílině a návrhy opatření k jejímu zlepšení. Jedním z primárních úkolů, který z dokumentu vzešel, je podle podniku vlastní monitoring vypouštěných odpadních vod z komunálních a průmyslových zdrojů odpadních vod a dále také důlních vod do Bíliny.

„První fáze měrné kampaně, která je zaměřena na komunální zdroje, byla zahájena v 37. týdnu roku 2018. V následných fázích, které budou zahájeny v roce 2019, budou vzorkovány odpadní vody z průmyslových areálů a důlních společností,“ vysvětlil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Podle něj bude po monitorovací kampani následovat vyhodnocení, o kterém chce Povodí Ohře se znečišťovateli diskutovat, navrhovat opatření s cílem zlepšení kvality vody v Bílině, lépe zvládat zatěžovací stavy v době sucha nebo přívalových srážek a nalézt možnosti k zefektivnění čištění odpadních vod. Vodohospodáři očekávají diskuzi k výsledkům monitorovací kampaně pravděpodobně v roce 2020.

Povodí Ohře na území o rozloze 10 000 kilometrů čtverečních v hydrologickém povodí Ohře a dalších vymezených hydrologických povodích spravuje vodní toky, umělé kanály, přivaděče, vodní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny. Povodí Ohře působí na území 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností. Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Chomutově, Karlových Varech a Terezíně.

Foto: Ústecký deník 

Scroll to Top