Ústav pro hydrodynamiku AV ČR: Pitná voda obsahuje plastová mikrovlákna

Podle studie Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR byly objeveny plastové mikročástice ve všech třech zkoumaných úpravnách. Vědci vodu zkoumali pomocí brněnského mikroskopu TESCAN. Plastové mikročástice výzkumný tým objevil jak v surové, tak upravené vodě.

Úpravny vody dokázaly odstranit 70-83 % částic, zůstaly ale nejmenší částice o velikostech 1-10 μm. Ty však tvoří suverénně největší množství plastových zbytků a vznikají systematickou degradací větších částic. Dalším závažným problémem je, že na plastové mikročástice se mohou vázat další látky škodlivé pro lidský organizmus. Podle expertů se z hlediska materiálového složení detekovaných plastů nejčastěji jednalo o polyethylentereftalát (PET), polypropylen (PP) a v jednom vodním zdroji o polyethylen (PE).

Scroll to Top