Severočeské vodovody a kanalizace: Neplaťte za pochybné rozbory vody!

Ve schránkách některých obyvatel na severu Čech se objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Zákazníci, kteří jsou napojeni na veřejný vodovodní řad, si však tyto služby objednávat a platit nemusí. Na kvalitu pitné vody totiž dohlíží společnost Severočeské vodovody a kanalizace.

„Dodáváme pitnou vodu dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Zodpovídáme za to, že pitná voda v distribuční síti splňuje veškeré parametry platné legislativy, je pod neustálou kontrolou a v domácnostech zákazníků teče z vodovodních kohoutků zdraví nezávadná voda,“ zdůraznila mluvčí vodohospodářů Iveta Kardianová. Lidem s vlastní studnou nabízí vodárny rozbory vody v akreditované laboratoři.

V létě řádili falešní vodaři

Výzvy k poplatkům za rozbory vody nejsou jediným obdobným problémem, se kterým se v poslední době severočeské vodárny setkaly. V srpnu v regionu pro změnu zaznamenali falešného pracovníka vodáren. Podle Kardianové se zaměstnanci SčVK prokazují průkazem, který má velikost běžné čipové karty, kromě názvu společnosti a jména zaměstnance je na něm i osobní číslo a fotografie. Informace o kontrolorovi si lze také ověřit na lince 840 111 111.

Podvodníci se vydávali za pracovníky vodáren již dříve, když pod záminkou vrácení peněz za stočné okrádali důchodce. Kardianová apelovala, aby chtěli lidé vidět průkazy při obdobných návštěvách vždy. Někteří zloději se rovněž vydávají za energetiky či zaměstnance pošty. Loni takto přišel o 90 tisíc korun devadesátiletý muž z Liberce. Pachatel se představil jako pracovník plynárny a chtěl po seniorovi vyúčtování. Následně mu odcizil krabici s úsporami.

Ilustrační foto 

Scroll to Top