Jihočeský vodárenský svaz připravuje studii budoucí potřeby vody

K hlavním bodům dokumentu bude patřit rozvoj míst kolem budovaných dálnic D3 a D4. Podle ředitele JVS Antonína Prince je potřeba vědět, v jakém objemu vést či opravovat vodovody. Základem studie bude analýza strategických a územních plánů jihočeských obcí a měst, kraje i plánů výstavby dopravních sítí a rozvoje území. Dokument by měl mít svaz k dispozici v listopadu.

„Tam, kde vedou nové dopravní možnosti – to znamená výstavba dálnic – tak kolem nich začnou růst centra, začne se rozvíjet urbanizace území. A tam směřuje určitá část zadání. Budeme tomu podřizovat především náš dlouhodobý plán a investiční plány. V příštím roce se to projeví v plánech rozvoje a investic,“ naznačil ředitel svazu Princ.

Studie poslouží svazu jako podklad pro jednání s obcemi, které mají vlastní zdroje vody a JVS mají jen jako zálohu. Kapacita sítě je dvakrát větší než roční produkce 16 milionů metrů krychlových pitné vody. V létě ji například využil Písek. Zde na přelomu srpna a září klesl průtok v řece Otavě pod množství, při kterém je povolen odběr vody do městské úpravny.

„Zafungovali jsme jako pojistka. Náš svaz garantuje dodávky vody i obcím, které využívají převážně vlastní zdroje. V případě jejich výpadku jsme smluvně vázáni je plně nahradit. I proto soustavu stále modernizujeme, protože sucho ohrožuje i náš region,“ poznamenal provozní náměstek JVS František Rytíř.

Jihočeský vodárenský svaz se letos zavázal zmodernizovat infrastrukturu za téměř 120 milionů. Ze svých prostředků v roce 2017 proinvestoval přes 100 milionů korun. Více než 30 milionů uvolnil do akcí, které jsou podmíněny získáním dotací, nebo se vážou na opravy místních komunikací. Na opravy majetku svaz vyhradil zhruba 20 milionů korun a za 4,5 milionu korun pořídil nový provozní majetek. Jihočeský vodárenský svaz je sdružením 257 měst a obcí, pro které zajišťuje správu a provozování majetku. Soustava svazu měří 533 kilometrů a zásobuje přes 380 tisíc obyvatel kraje.

Scroll to Top