VaK Hradec Králové v roce 2018 proinvestují 205 milionů korun

K největším akcím vodohospodářů bude v letošním roce patřit úprava stávajících sítí ve Smiřicích za více než 33 milionů korun. Další rozsáhlou stavbou bude vybudování retenční stoky u sportovního stadionu, která si vyžádá obdobnou investici jako sítě ve Smiřicích.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové jsou společností, která zajišťuje komplex činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působí především na území okresu Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Dnes vodárny vlastní a spravují vodovodní sítě v celkové délce 1 316 kilometrů včetně 33 817 odbočení pro přípojky, díky kterým je zásobeno pitnou vodou 160 302 obyvatel. V oblasti kanalizací společnost vlastní 520 kilometrů kanalizačních stok a 20 511 odboček pro kanalizační přípojky.

Rozhodující část příjmů VaK Hradec Králové získávají z nájemného od Královéhradecké provozní, která zajišťuje od roku 2005 provoz infrastruktury na základě třicetiletého pronájmu sítí. Loni nájemné činilo 248 milionů korun, letos by mělo dosáhnout 252 milionů korun. V posledních deseti letech VaK Hradec Králové do obnovy sítí investovaly téměř 2,6 miliardy korun.

Scroll to Top