SOVAK ČR: Kyberbezpečnost v síťových odvětvích – 11. října

SOVAK ČR: Ochrana a bezpečnost moderních počítačových a informačních systémů je v posledních letech ohrožena nejen již dlouho známými virovými infekcemi, ale i cílenými hackerskými útoky a hybridními hrozbami. Síťová odvětví a utility jsou z tohoto hlediska zvláště zranitelnými cíli, proto je třeba těmto hrozbám věnovat zvýšenou pozornost.

11. října proběhne v hotelu Olympik na Praze 8 konference Kyberbezpečnost v síťových odvětvích, která se zaměří na následující témata: kyberbezpečnostní audity, komplexní zabezpečení subjektu a metody, jak ho dosáhnout, ale i na aktuální problematiku směrnice GDPR. Jedna z přednášek se bude věnovat hackerskému útoku na středně velkou vodárenskou společnost v České republikce (případové studii). Více z programu se dozvíte zde. 

SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiná likvidace odpadních vod, vlastníky, správce či provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a přímo související vodohospodářské infrastruktury, rozvoj nebo výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a spolupráce s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Řádní členové SOVAK ČR v České republice v současnosti zásobují pitnou vodou přes 9 milionů obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 milionů obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.

Ilustrační foto

 

Scroll to Top