Jablonec opraví koupaliště, ani pak sem plavce ale nepustí

Severočeský Jablonec zahájil modernizaci chátrajícího koupaliště v Novoveské ulici. Chce vybudovat nové napouštěcí potrubí a opravit betonové a kamenné zdi. Město chce získat finance na technickou renovaci koupaliště z Evropské unie. Dotace však není určena na obnovu koupališť, ale na ochranu přírody a krajiny. Lidé si tak zde nezaplavou. Náklady činí 4,7 milionu korun a město by v případě získání evropských peněz zaplatilo ze svých prostředků 1,2 milionu. Hotovo by mělo být v roce 2020.

„Zatím by se jednalo o technická opatření, která se musí udělat, aby mohla nádrž bezpečně fungovat. Může také sloužit ke zvládání různých ekologických katastrof. Například když je v Lužické Nise znečištěná voda, tak je potřeba ji naředit. Pokud bychom to chtěli udělat vodou z koupaliště, tak dneska bychom sice zvedli stavidlo, ale teprve po tři čtvrtě hodině by začala skrz nejrůznější nánosy odtékat voda do Nisy, a to je pozdě,“ vysvětlil náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha.

Náměstek nevyloučil, že by se v budoucnu do nádrže mohli plavci vrátit. „Nebráníme se tomu, aby se koupaliště obnovilo, ale až po uplynutí doby udržitelnosti projektu. Jako u každého vodního díla se musí vypracovat provozní řád a bude záviset na tom, jaké se v něm stanoví podmínky,“ doplnil Pleticha. Severočeši na koupaliště mířili naposled v devadesátých letech, kdy se čistila a opravovala jablonecká přehrada. Tehdy město do koupaliště významně investovalo. Vyrostly zde například skokanské můstky a další atrakce.

Scroll to Top