Největší vinařská obec zmodernizovala čistírnu za 70,8 milionů

Jihomoravské Velké Bílovice plánují další rozvoj. Bude to možné také díky rozšířené čistírně odpadních vod, jejíž kapacita se zvýšila z 8 tisíc na 20 tisíc ekvivalentních obyvatel. Město k intenzifikaci zvolilo unikátní technologii membránových bioreaktorů. Ty zaručují vynikající kvalitu odtoku.

„Umožní nám to třeba bezproblémově napojit na kanalizaci domy v nově lokalitě Morávky II, kde se vznikající ulice, nesoucí název Nová, pomalu zabydluje. Původní technologie omezovala i rozvoj vinařství zejména v čase sklizně a zpracování produktů. To nyní odpadne, neboť sezónní zvýšení odpadních vod provoz bezproblémově zvládne, což se týká i letní turistiky,“ uvedla starostka Marie Vlková.

Stavba byla zahájena v srpnu 2017 a investorovi předána v těchto dnech. „Původní dvouletou lhůtu výstavby se nám podařilo zkrátit téměř na polovinu. To nás v době nedostatečných stavebních kapacit o to víc těší. „Membránové moduly, které byly i pro nás technologickou novinkou, jsme samozřejmě montovali bez přerušení provozu čistírny,“ sdělil ředitel hodonínské oblasti společnosti Swietelsky stavební Tomáš Hrabina, která zakázku realizovala.

Projekt zahrnoval stavbu provozní budovy membránové separace a dmýchárny, kalojemu a čerpací stanici dešťových vod. Kompletně se také vyměnila technologie a provozní jednotky za modernější s vyšším výkonem. Rozsáhlou sanací prošly rovněž původní aktivační nádrže. Akci za 70,8 milionu částečně pokryje dotace za 45,1 milionu ze Státního fondu životního prostředí a 4,1 milionu z Jihomoravského kraje.

„Vybudovat membránové čištění odpadních vod je finančně náročnější než to konvenční. Má ale řadu předností, a proto jsme za státní i krajskou finanční podporu velmi rádi. Věřím, že to ocení nejen zdejší krásná příroda, ale hlavně všichni velkobílovičtí občané i vinaři, “ uzavřela starostka obce.

Scroll to Top