Pokuta 150 tisíc za únik ropných látek do Úpy a Labe

Inspektoři z České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti KARSIT HOLDING, která v Jaroměři způsobila znečištění Úpy a následně Labe ropnou látkou. K nehodě došlo 15. června při manipulaci s IBC kontejnerem, v němž byla směs vody a ropných látek.

„Pracovníci společnosti se mylně domnívali, že je v něm pouze voda a 100 až 150 litrů této směsi vylili do dešťové kanalizace, z níž se znečištění dostalo do Úpy,“ popsal ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček. U havárie následně zasahovaly tři jednotky hasičů, kteří položili nornou stěnu těsně před soutokem Úpy a Labe, druhou pak na Labi v Semonicích, čímž byly nebezpečné látky zachyceny.

„Únik závadné kapaliny z areálu však ohrozil kvalitu povrchových vod v obou tocích a provozovatel závodu se dopustil porušení vodního zákona. Úhyn ryb a dalších vodních živočichů naštěstí nebyl zaznamenán,“ doplnil Trávníček. Společnost pokutu respektovala a nepodala proti ní odpor.

Scroll to Top