Rekonstrukce čistírny v Unhošti

Odstartovala rekonstrukce čistírny odpadních vod v Unhošti. Zhotovitelem je brněnská společnost VHS. Stavba by měla skončit na začátku roku 2020. Podle starostky Iveta Koulové Unhošť k modernizaci přistoupila ze dvou důvodů. Kvůli nevyhovující technologii čištění odpadních vod a nárůstu počtu obyvatel města a průmyslových producentů.

„Rekonstrukce bude probíhat za provozu čistírny. To s sebou přináší omezení účinnosti čištění odpadních vod a omezení množství čištěných odpadních vod. Podařilo se najít postup, který umožní čistit téměř veškeré množství odpadních vod v období, kdy neprší,“ vysvětlila starostka.

Unhošť již vydala rozhodnutí k vypouštění odpadních vod, které zohledňuje omezené možnosti čištění odpadních vod po dobu rekonstrukce. „I přes všechna opatření, která zajistí provozovatel a vlastník čistírny po dobu intenzifikace, se může projevit změna v kvalitě vody v Černém potoce, a to zejména po deštích, v případě minimálních průtoků v toku v období zhoršené nitrifikace čistírny, kdy může dojít ke zvýšeným koncentracím amoniakálního dusíku v toku,“ uvedl manažer provozu kanalizace Vladimír Dragoun ze Středočeských vodáren.

Podle něj je nutné, aby všichni, kdo hospodaří na majetku zásobovaném vodou z Černého potoka, provedli taková preventivní opatření po dobu rekonstrukce čistírny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku. Unhošť leží zhruba sedm kilometrů od Kladna a dvacet kilometrů od Prahy. Žije zde přibližně 4700 obyvatel.

Ilustrační foto 

Scroll to Top