Toman: Pro rozšíření Generelu chceme využít profily z let 1953 a 1975

Budování nových přehradních nádrží, jejich posílení přivedením dalších přítoků, vzájemné propojení vodárenských soustav, stavby a rekonstrukce stovek rybníků nebo zavlažovacích soustav. Takové jsou plány ministerstva zemědělství v boji proti suchu. Ministerstvo má v Koncepci na ochranu před suchem a nedostatkem vody připravený soubor programů, kterými chce všechna opatření postupně realizovat. Programy jsou plánovány na tři šestileté etapy do roku 2033. K nejvýznamnějším patří navýšení hladiny Novomlýnských nádrží a přehrada Vlachovice na Zlínsku.

„Letošní rok nám jasně ukázal, že do budoucna bude sucho velkým problémem. Je jasné, že opatření na zadržení vody v krajině nebudou stačit. Budou možná třeba další přehrady, proto připravujeme rozšíření takzvaného Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Generel zahrnuje lokality, které je v případě potřeby možné využít pro stavbu vodních nádrží. „Pro rozšíření Generelu chceme využít původní profily z let 1953 a 1975 a soustředit se přitom na boční nádrže, které by podpořily průtoky významných řek v době sucha. To, že se některá lokalita objeví v Generelu, ale hned neznamená, že zde přehradu postavíme, to je nutné si uvědomit,“ uvedl dále Toman.

Mezi nejdůležitější akce patří navýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 centimetrů, čímž by se získalo 9 milionů kubíků vody a mohlo by významně zlepšit vodohospodářskou bilanci Dyjsko-svratecké soustavy. Vodní dílo je uzpůsobeno již z minulosti a v případě povodní hladina stoupá i nad tuto úroveň. Jednání jsou však na začátku, a proto je podle Povodí Moravy předčasné se vyjadřovat ke konkrétním krokům a opatřením, která by zvyšování hladiny předcházela.

Dalším klíčovým projektem je stavba přehrady Vlachovice na Zlínsku. Vláda v dubnu schválila realizaci přírodě blízkých opatření až do výše 872 milionů korun. Stavbu navrhlo Povodí Moravy, které je zároveň jejím investorem. Studie také řeší vybudování menších vodních ploch, rybníků, tůní, lesních přehrážek, zatravňovacích pásů a dalších krajinotvorných prvků či revitalizaci toků. Díky nim má být zadržovaná voda v Povodí Vláry, kde má nádrž vzniknout.

Problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými vodními zdroji byly na Zlínsku zaznamenány již před třemi roky. Vlachovice by měly být významným zdrojem i pro Vsetínsko a Uherskohradišťsko. V případě, že to bude slučitelné s vodárenským využitím nádrže, bude také využíváno ke sportovnímu rybolovu a rekreaci. Náklady jsou vyčísleny na pět a půl miliardy korun.

Podle Povodí Moravy se počítá se sypanou hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a objemem 29,1 milionu metrů krychlových. V současnosti je zpracovávána předprojektová příprava, jejíž součástí je podrobná technická studie. Tato část by měla být dokončena do dubna 2019. Prováděn je rovněž inženýrsko-geologický průzkum a další průzkumné práce. Důležitou součástí je také majetkoprávní vypořádání, jehož pravidla má vláda stanovit do března příštího roku. Pro realizaci vodního díla je zatím určeno k výkupu přibližně 2 000 pozemků od 500 vlastníků.

Scroll to Top