Bruntál má modernější čistírnu odpadních vod

Dva roky trvala rekonstrukce bruntálské čistírny. Nyní je zdárně u konce. Podle představitelů města byla náročná po technické i finanční stránce. Bruntál do čistírny investoval přes 34 milionů korun.

Původní čistírna byla projektována v roce 1971 a dostavěna o patnáct let později. V minulých letech proběhly dvě významné rekonstrukce. Jejich cílem bylo zajištění požadované kvality vyčištěné odpadní vody. Dále došlo k výměnám nevyhovujícího technologického zařízení, elektromotorické instalace a systému měření a regulace rekonstruovaných částí stavby.

Také byly uskutečněny opravy kalové čerpací stanice, zahuštění přebytečného kalu, vyhnívací nádrže, uskladňovací nádrže, plynojemu, odvodnění kalu, kotelny a trafostanice. Podle města se některé závady objevily až postupem stavebních prací a jejich odstranění zapříčinilo zpoždění termínu dokončení a navýšení plánované investice.

Scroll to Top