Tůněmi proti vysychání lesů v Beskydech

Beskydské lesy bojují s nedostatkem vody. Ekologové chtějí pomoci výstavbou tůní. Ačkoliv je stav životního prostředí v České republice stabilizovaný, příroda na tom v mnoha ohledech není nejlépe. České lesy jsou nejnemocnější v Evropě.

Mnoho suchých míst najdou lidé například v kopcích u Rožnova pod Radhoštěm. Voda tam totiž proudí do řeky Bečvy velice rychle. „Děje se to kvůli tomu, že se voda, která teče pod zemí mezi kořeny, dostává na povrch. Povrchová voda pak velmi rychle odtéká z lesních cest a vytváří takzvaná sekundární koryta, která erodují krajinu. A vznikají hluboké rýhy,“ uvedl pro Český rozhlas Ostrava Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny. Podle něj existuje relativně jednoduché opatření v podobě zasakovacích pásů, které rychle svádějí vodu z cesty směrem do lesa.

Pomohly by tůně

Kromě toho by podle něj v lese odvedly kus práce tůně. „Na jaře když taje sníh nebo teče více vody, tak se tůně naplní, a pak jsou ideálním místem pro obojživelníky a samozřejmě pro to, aby voda zůstala déle v krajině a neodtekla dolů do řeky,“ sdělil dále Kubín.

Rychlý odtok vody z lesů je také způsoben činností těžkých strojů, které z lesů sváží dřevo zasažené kůrovcem. Lesníci zde pro snadnější přístup těžařů budují šotolinové a asfaltové cesty, po kterých voda rychle stéká do Bečvy.

Zdravotní stav českých lesů nejhorší z celé Evropy

„U nás převažuje smrk (55 %), a ten patří mezi nejcitlivější dřeviny na působení imisí. Má tedy logicky jedny z nejhorších ukazatelů defoliace v porovnání s ostatními druhy dřevin. Tím je dáno, že naše ukazatele budou horší než v jiných zemích, kde je převaha například listnáčů. A v těch zemích, kde je také převaha smrku, nemusí být zase takové množství imisí jako u nás,“ sdělil v zimě iDNES.cz Petr Fabiánek z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Ilustrační foto 

Scroll to Top