Sokolov řeší problém s dešťovou kanalizací

Při každé větší rekonstrukci vozovek narazí Sokolov na komplikaci s dešťovou kanalizací. Město tak musí vynakládat další finanční prostředky navíc. Nyní se rozhodlo zaplatit průzkum za milion korun, aby vědělo, jaké dimenze a kde bude nově oddělená kanalizace potřeba. Studii také využije při realizaci velkých projektů. Významným tématem ve městě je provoz vodárenské infrastruktury po roce 2020. Ve hře je několik variant.

„V Sokolově nemáme oddílnou kanalizaci. Vše je v jednom, což nechceme. Ušetříme tím i náklady na čistírnu odpadních vod. Dešťové vody bychom chtěli svést do Lobezského potoka či do Ohře. Druhým důvodem je fakt, že mnohde je takto společná kanalizace přetížená a dochází třeba k nepříjemnému zápachu,“ řekl starosta Jan Picka.

Místy nepomohly ani kamerové sondy

Město chce předejít takovým nepříjemnostem, jaké ho potkaly například při opravě vozovek na sídlišti Vítězná, kde se stále protahovaly opravy a řidiči museli lokalitu několik měsíců navíc objíždět. Při dalších pracích v souvislosti s opravami vozovek musel Sokolov využít i kamerové zkoušky. Do stávajících kanalizací pustili kamerové sondy, aby se zjistilo, v jakém jsou stavu. Kamery však do všech kanalizací nedosáhly a musel být povolán i georadar, který prozkoumával například stav původní drenážní kanalizace v šestimetrové hloubce.

Bude si Sokolov provozovat vodárenskou infrastrukturu sám?

Členové Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska jsou pro model, aby si vodohospodářskou infrastrukturu spravovali sami. Sokolovu končí za dva roky koncesní smlouva s provozovatelem, kterým je Vodohospodářská společnost Sokolov patřící do koncernu Veolia. Ta spravuje majetek měst a obcí v Sokolovské vodárenské, Vodohospodářském sdružení měst a obcí Sokolovska a Vodohospodářské sdružení Rokycanska.

„Nedílnou a velkou součástí Sokolovské vodárenské a vodohospodářské společnosti je i město Sokolov. Nechali jsme vypracovat analýzu, která má zmapovat současný stav provozování vodohospodářské infrastruktury nejen v Sokolově, ale i v okolních obcích. Chceme totiž již s předstihem vědět, jak budeme po 31. prosinci 2020, kdy končí stávající smlouva, postupovat dál,“ řekl v únoru Deníku Jan Picka.

Podle Picky panuje přesvědčení, že by měl jít Sokolov vlastní cestou a provozovat si infrastrukturu sám. „Byli jsme se podívat i v Chebu, kde město přibralo investora jako partnera. My bychom však chtěli, po zvážení kladů a záporů, být provozovateli vlastní sítě,“ dodal Picka. Sokolov řeší, jestli převzít vodohospodářskou společnost, popřípadě ji odkoupit i dříve s odstupným, nebo stavět takzvaně na zelené louce.

„Na Sokolovsku působíme téměř dvacet let a za tu dobu se nám ve spolupráci se Sokolovskou vodárenskou a místními městy a obcemi podařilo dostat kvalitu vodárenství i zákaznických služeb na výbornou úroveň. Jsme proto připraveni hledat s našimi partnery formu budoucího fungování vodárenství, která přinese to nejlepší městům a obcím i všem zákazníkům a ve které budeme moci přispět svou odborností a zkušenostmi,“ řekl v prosinci k záměru Sokolovska ředitel společnosti Veolia Martin Bernard.

Scroll to Top