Oldřich Vlasák v Bruselu k opětovnému využívání vody

V červnu Evropská komise zveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. V souvislosti se schvalovacím procesem je návrh projednáván i v Evropském výboru regionů – CoR, který zastupuje místní a regionální orgány v rámci EU a vyjadřuje se k novým právním předpisům s dopadem na regiony a města.

Na jednání komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE), které se konalo 27. září v Bruselu, představil člen Evropského výboru regionů a zpravodaj tohoto námětu Oldřich Vlasák návrh stanoviska za CoR. Podklady zpracoval tým expertů na problematiku využívání vyčištěných odpadních vod pod vedením Jiřího Wannera z Vysoké školy chemicko-technologické Praha.

Vlasák zmínil nutnost rozšířit platnost tohoto nařízení i na další oblasti použití, jako je zalévání městské zeleně, mytí aut či čištění ulic. Pro úspěšné zavedení do praxe je také vhodné rozdělit odpovědnost za využívání vyčištěných odpadních vod nejen na jejich producenty (provozovatelé čistíren odpadních vod), ale také budoucí uživatele.

Návrh stanoviska se setkal s podporou členů komise ENVE. Další projednávání v Evropském výboru regionů je naplánováno na listopad a prosinec.

Návrh Evropské komise na úpravy požadavků na kvalitu recyklované odpadní vody, využívané pro zemědělské účely zde. 

Zdroj: sovak.cz (Filip Wanner) 

Scroll to Top