Minipivovary by neměly podceňovat kvalitu vody při vaření piva

Provozovatelé občerstvovacích zařízení nebo minipivovarů by měli být důslední při sledování kvalitativních parametrů využívané vody, vyhnou se tím řadě komplikací. Někteří provozovatelé již začali vlivem dlouhodobého sucha přemýšlet o nových vrtech, nebo je v některých případech i budovat, protože ty současné přestaly být dostatečně vydatné, vyschnuly nebo neodpovídaly legislativním nárokům. Při dovozu vody v cisternách, zvlášť do vzdálenějších lokalit, se jim totiž provoz zařízení značně prodražil.

V Moravskoslezském kraji provádí různé zkoušky všech typů vod například laboratoře Aqualia infraestructuras inženýring. „Zaměřujeme se chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětlila vedoucí laboratoří Lucie Chlebková.

V této souvislosti Chlebková zdůraznila například důležitost kvality vody při vaření piva ve stále populárnějších minipivovarech. „Voda musí splňovat přísné parametry kladené legislativou na pitnou vodu. Její tvrdost, kyselost či zásaditost, ale i možný výskyt prvků, jako jsou železo a mangan, mohou zásadně ovlivnit výsledek celého snažení,“ doplnila specialistka z laboratoří.

Ilustrační foto 

Scroll to Top