Národní síť místních akčních skupin: Čtyři tipy, jak zachovat vodu v krajině

Podle koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, kterou vláda schválila loni v srpnu, stále přetrvávají negativní následky abnormálně suchého roku 2015. Největším problémem je nedostatek povrchových vod. „Sucho a nedostatek vody negativně ovlivňují zemědělství, rozvoj průmysl a život obyvatel. Od roku 2015 se objevuje problém, kdy obyvatelé obcí trpí nedostatečným zásobením vody. To má neblahý vliv na zemědělskou produkci a lesní hospodářství,“ uvedl ředitel Národní sítě místních akčních skupin Petr Čáp.

Ve venkovském prostředí začaly místní akční skupiny realizovat vlastní projekty zaměřující se na udržování životního prostředí a krajiny. Jak je podle nich možné vodu v krajině zachovat?

Udržení vody na místních loukách

„Primárně je důležité zacházet s vodou v krajině s patřičnou úctou, což se lidstvo stále učí. Obec na její zachování musí myslet zejména při obecním plánování a tvorbě plánů rozvoje,“ sdělil ředitel NS MAS Petr Čáp. Podle něj se také musí reflektovat udržení vody na místních loukách, kde se má voda přirozeně rozlévat. Neměla by zde být jakákoliv výstavba. „Tyto lidské zásahy jsou zcela zásadní pro obnovu zdravého vodního režimu krajiny,“ doplnil Čáp.

Mokřady

Plní roli v parných létech, kdy vodu vypařují, ale také při povodních, kdy dokáží zmírnit jejich průběh.

Výsadba stromů

Obce mohou podpořit zavodnění krajiny výsadbou stromů. Půda díky nim udrží více vody. „Máme dokumentace a máme i dostatek peněz, ale chybí nadšení. Není to pouze o zemědělcích, mohou se zapojit školy, školky i další, ale hlavně jednotlivci, kteří se mohou o krajinu starat. Teď je to navíc symbolické, protože si připomínáme 100 let od založení republiky,“ řekl Vít Hrdoušek z Místní akční skupiny Strážnicko. Podle něj bude oteplování doprovázené sezonním suchem a přívalovými srážkami stále častějším jevem.

„Více stromové výsadby zpříjemní mikroklima v území a napomůže lepšímu zadržování vody a půdy v celé krajině. Proto v rámci kampaně Milion stromů pro krajinu řešíme s Rakušany a Jihočechy projekt Klimatická zeleň – Klimagreen, kde zjištujeme vhodné postupy výsadeb a péče o zeleň v rámci klimatické změny. Díky projektu bude komunitně vysazeno i několik tisíc ovocných stromů do suchem postižené krajiny. Věříme, že takto podpoříme místní komunity v obcích, aby zakládaly a pečovaly o stromy,“ doplnil Hrdoušek.

Ekologické zemědělství

Zemědělci patří k hlavním správcům krajiny. Jejich postupy ovlivňují vodní režim v krajině, kvalitu vody a erozi půdy. Problematice se věnují například Místní akční skupina Oslavka na Vysočině nebo Veselá biofarma Veselé Hostěrádky.

„Na biofarmě pěstují různé plodiny, jako jsou pohanka, špalda pšenice a další. Málokterý koncový uživatel si uvědomuje, kolik je za tím práce a dřiny vyprodukovat kvalitní a k přírodě šetrné potraviny. Ekologické zemědělství má obrovský vliv na ochranu životního prostředí a krajinotvorbu. Spolek Veselá biofarma se proto snaží dětem, mládeži a spotřebitelům ukazovat pozitiva ekologického zemědělství,“ uzavřela ředitelka Místní akční skupiny Oslavka Simona Budařová.

Zdroj: enviweb.cz

Scroll to Top