Dyje je téměř bez ryb, pomůže trdliště

Dyji škodí kormoráni a vydry. Kdysi na jih Moravy jezdili lovit rybáři z celé Evropy. Nyní vzniklo přeshraniční trdliště pro pstruhy, které odborníci vybudovali v centrální části národních parků Podyjí a sousedního rakouského Thayatal. Vodohospodáři a zoologové věří, že nové místo pro rozmnožování ryb zlepší jejich podmínky v řece.

Deset metrů široké, dvacet metrů dlouhé a zhruba dvacet centimetrů hluboké trdliště vzniklo mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem díky navezení a rozhrnutí štěrku. Následně do něj bylo dáno 50 tisíc jiker. „Vznik umělého trdliště trval pouze den a náklady na jeho vytvoření jsou minimální. Samotný monitoring potrvá do příštího prosince,“ přiblížil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle zoologa Správy národního parku Podyjí Zdeňka Mačáta je nutné podpořit přirozený výtěr pstruhů a tím posílit místní populaci tak, aby do budoucna bylo možné v co největší míře omezit zarybňování řeky Dyje na území národního parku. „Vybudování trdliště vnímáme jako dobrý krok k podpoře biodiverzity v Dyji a v neposlední řadě jde o unikátní projekt,“ uvedl Mačáta.

Znalci budou nyní sledovat, jak trdliště využívají různé druhy ryb, nebo nakolik umělá trdliště dokážou zajistit populaci pstruha potočního. „Současně s tím ověří stabilitu umělého trdliště a zkontrolují, zda a jak dochází k přesunu materiálu z něho v řece,“ doplnil Chmelař.

Díky vyhodnoceným datům vytvoří koncepci pro zlepšení reprodukčních míst v Dyji mezi Vranovem a Znojmem. Zároveň chce výzkumný tým získat další informace pro studii zaměřenou na přírodu neohrožující sportovní rybářství v národním parku. K řece totiž jezdili lovit rybáři z různých evropských zemí.

Dyji škodí nálety kormoránů. Řeka pod Vranovem a Znojmem na rozdíl od stojatých vod nezamrzá. Jeden kormorán spotřebuje v průměru půl kilogramu rybího masa denně. „V porovnání se sportovními rybáři, například na revíru Dyje 13, bývá chyceno za celou rybářskou sezonu méně pstruhů, než spotřebovalo toto hejno za jediný den,“ konstatoval rybář Pavel Neruda.

Foto, zdroj: idnes.cz 

Scroll to Top