Desítky obcí na Blanensku může propojit vodovod

Některé obce na Blanensku byly v létě téměř bez vody. Spoléhaly se pouze na zdroj podzemní vody, která došla. Nyní se jim nabízí řešení v podobě skupinového vodovodu a kanalizace. „Samo Blansko nepociťuje nedostatek pitné vody, je totiž napojeno na skupinový vodovod. Podstatně větší problémy mají malé obce regionu, kterým vyschly vrty,“ potvrdil starosta města Ivo Polák. Informoval o tom portál idnes.cz. 

O nedostatku vody ví své v Letovicích. „Voda letos chyběla celý srpen hlavně v osadě Babolky. Lidé tam čerpají vodu ze studní, v létě tam museli mít přistavenou cisternu. Tento problém řešíme pravidelně při delším období sucha,“ uvedl starosta Letovic Vladimír Stejskal. Podobný problém měly Nýrov nebo také Velké Opatovice. Nyní se nabízí řešení.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační programy na vybudování vodovodů. Mezi Adamovem a Letovicemi leží několik desítek obcí, které by propojil Svazek vodovodů a kanalizací Blanenska a Boskovicka.

Zákaz odběru z vodních toků na Blanensku

Na konci července začal platit plošný zákaz napouštění bazénu a zalévání trávníku vodou z potoků a řek na území celého regionu. Na vině byl katastrofální nedostatek vody v tocích. Nařízení vydal odbor životního prostředí blanenského úřadu s platností pro 43 obcí.

„Zakazuje se odběr povrchových vod z vodních toků v celém území, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů,“ stojí ve veřejné vyhlášce, která je platná do odvolání. Stejný zákaz platící pro 110 obcí vydal i odbor životního prostředí v Boskovicích. Na Kyjovsku se nařízení týká 42 obcí. Blanensko je podle portálu intersucho.cz nejsušší oblastí v České republice.

Nákladný alternativní provoz

Vodohospodáři se snaží, aby koncoví uživatelé nedostatek vody nijak nepoznali. „Ano, koncový uživatel rozdíl ani nepozná, protože mu pitná voda teče normálně z kohoutku. Ale neúměrně se tím prodražuje provoz. Připojením ke skupinovému vodovodu by tento problém odpadl,“ myslí si starosta Blanska Ivo Polák, podle kterého by se také mělo vyřešit i předfinancování stavebních prací.

Šest obcí ročně? Údajně nereálné tempo

„Rádi bychom, aby se připojovalo šest obcí ročně, aby se problémy s nedostatkem vody eliminovaly v co nejkratší době,“ uvedl dále Polák. Tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Blanenska a Boskovicka Petr Tioka kontroval, že to není reálné tempo. „Na připojování obcí v regionu pracujeme soustavně. Není to přelomová novinka, ale schvalování jednotlivých kroků a fází jde pomalu. I samotné připojovací práce jsou na delší lokte. Šest obcí za rok je pouhá vize. Býváme rádi, pokud stíháme jednu až dvě osady za rok, spíše však za dva,“ uzavřel Tioka.

Ilustrační foto 

Scroll to Top