Technická zajímavost: Kolem přivaděče Morávka – Žermanice

Žermanická přehrada poblíž Havířova byla vybudována na řece Lučině v letech 1951 až 1959. Kvůli nedostatečné vodnosti Lučiny bylo nezbytné vybudovat přivaděč z řeky Morávky, který mezi Raškovicemi a Vyšními Lhotami převádí vodu z tohoto toku do Lučiny. Ten byl dokončen v roce 1959 a do Lučiny ústí nad přehradou v obci Vojkovice. Následně byla v šedesátých letech na řece Morávce v Beskydech vybudována údolní nádrž, která doplnila systém staveb v povodí této řeky a Lučiny.
Průměrný průtok v přivaděči činí necelé dva kubíky vody za vteřinu, je dlouhý sedm kilometrů a jsou na něm vybudovány vysoké betonové jezy. I ty jsou důvodem pro to, že se vodní dílo stalo v létě vyhledávaným rekreačním místem.
Dostatek vody v Žermanicích je klíčovým především proto, že nádrž slouží jako zásobárna provozní vody pro ocelárnu ArcelorMittal Ostrava a výrobce buničině pro textilní průmysl Biocel Paskov.

Foto: Marek Síbrt

 

Scroll to Top