Rekonstrukce úpravny vody se dál prodražuje

V Horních Pasekách na Ašsku modernizují úpravnu vody. Nové zařízení má nahradit to původní ze 70. let. Obyvatelé se mohou těšit na kvalitnější pitnou vodu. Podle mluvčího Městského úřadu v Aši Milana Vrbaty úpravnu v Horních Pasekách spravuje společnost TEBYT AŠ.

 „Vymění se dvě stávající ocelové nádrže o objemu 25 kubíků za nádrže plastové o stejném objemu, kompletní proměnou projde také elektroinstalace. Zřízena bude mimo jiné nová čerpací stanice, čímž se docílí vyšší kvality pitné vody a její plynulejší dodávky spotřebiteli,“ vysvětlil mluvčí, podle kterého se po dalších pracích, jež představovaly odstranění betonového pláště ocelových nádrží, objevilo zásadní poškození izolace strojovny. Cena díla je po uzavření druhého dodatku 2,4 milionu korun.

„Projekt řeší jak úpravy stávajícího technologického zařízení, tak i modernizaci samotného objektu úpravny. Při zadávání projektové dokumentace byl kladen důraz na zpracování jednotlivých etap výstavby tak, aby byl maximálně zajištěn provoz úpravny a dodávky pitné vody po celou dobu stavebních prací a demontáží a montáží zařízení a potrubí,“ sdělil dříve Vrbata.

Ilustrační foto 

Scroll to Top