Lesy ČR opravily tři nádrže na Vysočině

V katastrech obcí Jackov, Jestřebí u Brtnice a Radkovice u Hrotovic obnovily Lesy České republiky tři nádrže. Stavby za 8,9 milionu korun byly dokončeny v srpnu. Vodní díla zadržují na dvou a půl hektarech celkem 37 177 metrů krychlových vody.

V nádrži U Fialovy hájenky v Jackově a v Jestřebí u Brtnice lesy obnovily tělesa hráze a vypouštěcích i bezpečnostních objektů včetně retenčního prostoru. Sedimenty také zanesly nádrž Cihelna v katastru Radkovic u Hrotovic, kde byl v havarijním stavu výpustný objekt, nefungoval bezpečnostní přeliv a poškozenou hrází prorostly dřeviny.

„Obnovili jsme retenční prostor, zajistili stabilitu návodního svahu hráze a vystavěli sdružený objekt, který bezpečně převede větší vodu a umožní vypouštění nádrže,“ řekl vedoucí správy toků pro oblast Dyje Pavel Hopjan z Lesů ČR. Ty také vytvořily tůně a prosvětlená pásma pro rostliny i živočichy.

Na akci na Vysočině se podniku podařilo získat prostředky z dotačních programů ministerstva zemědělství ve výši bezmála 6,6 milionů korun. Lesy se na stavbách podílely 2,3 miliony korun.

„Připravujeme nový komplexní program zaměřený na navracení vody do krajiny, obnovu a opravy stávajících nebo zaniklých vodních nádrží, tvorbu tůní i mokřadů a dalších krajinotvorných prvků. Program vznikne v souladu s konceptem Chytré krajiny, který zaštiťuje Česká zemědělská univerzita v Praze,“ doplnil generální ředitel podniku Lesy České Josef Vojáček.

Foto: Vodní nádrž Vrchní na Telčsku

Scroll to Top