Univerzitní centrum bude řešit adaptaci krajiny na sucho a povodně

Při České zemědělské univerzitě v Praze vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu. Jeho cílem bude vytvořit řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Hlavní směr činnosti nabídne koncept Chytré krajiny.

„Česká krajina na více než 80 procentech nezvládá sucho v kombinaci se stále častějšími povodněmi. Je nutné krajinu na klimatickou změnu adaptovat, což zahrnuje opatření z oblastí politiky, legislativy, dotačních pravidel, vzdělávání či výzkumu, v jejichž rámci začíná pracovat na třech pilotních projektech,“ řekl rektor ČZU a hlavní koordinátor centra Petr Sklenička.

Podle rektora má země sice mnoho zajímavých strategií, problémem je hlavně absence pilotních projektů adaptačních opatření. „Jednotlivé relevantní výzkumné týmy ČZU spojujeme a hledáme komplexní řešení na pomezí aplikovaného výzkumu a praxe. Naším odběratelem musí být ministerstvo zemědělství, jednotliví zemědělci a jejich farmy, lesní hospodáři a jejich lesní správy, obce nebo projektanti pozemkových úprav,“ uvedl dále Sklenička.

Centrum spolupracuje s významnými institucemi v zahraničí a principem je vytvoření dostatečně velkých retenčních a akumulačních prostorů pro zachycení vody především z přívalových srážek. Podle Skleničky je podstatné celý systém i jeho prvky dimenzovat na období po roce 2030, ale také vytvořit nový sofistikovaný vodohospodářský systém.

Centrum rovněž pracuje na projektech Chytrá krajina I – III. „Jde o projekty tří typů: zemědělské, lesní a urbanizované krajiny. Všechny projekty startujeme na pozemcích ČZU, abychom to, co vyprojektujeme, mohli okamžitě realizovat a monitorovat,“ doplnil Sklenička.

Finanční prostředky na aplikovaný výzkum a realizaci byly centru poskytnuty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z Technologické agentury ČR. ČZU jedná o úzké spolupráci i s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a Lesy ČR.

Scroll to Top