SVS opraví dožilé úseky vodovodu v Litvínově

Severočeská vodárenská společnost zahájí další investici. V Litvínově – Hamru, v ulicích Na Kopci a Hamerská, zmodernizuje zastaralé úseky vodovodu v délce 867,3 metru, na které je napojeno zhruba 450 obyvatel. Stavba je koordinována s městem a bude rozdělena na etapy. Litvínov v lokalitě opraví chodníky.

Vodovod je tvořen několika úseky litinového potrubí z let 1952 až 1954, dále úseky ocelového potrubí z let 1931, 1952 až 1954, a jedním úsekem potrubí z PVC uvedeným do provozu v roce 1975. Podle vodohospodářů jsou důvody rekonstrukce jak stáří řadů, tak plánovaná investiční akce města Litvínov.

Vodohospodáři vymění potrubí za nové trouby z tvárné litiny s vnější protikorozní ochranou a s krycí modrou epoxidovou vrstvou. Pokládka vodovodů bude následně v celé trase probíhat otevřeným výkopem. Opravované řady budou odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou SVS zajistí suchovodem. Práce začnou 1. října a první etapa musí být dokončena do 30. listopadu. Druhá do 30. září 2019.

Na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti bylo v červnu schváleno rozdělení zisku 422,84 milionu korun. Vodohospodáři jej investují do obnovy infrastruktury nebo vloží do Fondu 2021, kde podnik shromažďuje peníze pro potřeby související s přechodem na nový provozní model po roce 2020. Součástí jednání byla volba nových členů představenstva a dozorčí rady.

SVS vlastní 458 obcí a měst v Ústeckém a Libereckém kraji. Severočeské municipality budou mezi prvními v republice, které převzaly provozování infrastruktury od soukromé společnosti pod svoji kontrolu. SVS se na změnu dlouhodobě připravovala a pro tyto účely zřídila účelový fond. Podle vedení nebude mít změna dopad na kvalitu služeb a výši vodného a stočného.

Scroll to Top