České Velenice zmodernizují čistírnu za půl milionu korun

V čistírně v Českých Velenicích vymění česle a opraví kruhové dosazovací nádrže. Provozovatel vodohospodářského majetku, kterým je společnost ČEVAK, také připraví opravy technického vystrojení druhé dosazovací nádrže, která odděluje vyčištěnou vodu od kalu klesajícího na dno.

„Původní česle, které zachycují velké nečistoty z odpadní vody, sloužily svému účelu téměř 40 let. Nyní je nahradí moderní, zateplené, nerezové česle. Součástí bude i instalace nového elektrického rozvaděče,“ uvedl starosta Českých Velenic Jaromír Slíva. Podle Olgy Štíchové z ČEVAK je úkolem vodohospodářů pro dodavatele obě akce technicky připravit. „Takže zařízení vyčistit, demontovat a zajistit dočasný provoz čistírny pouze s jednou dosazovací nádrží,“ doplnila Štíchová.

Společnost se primárně zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Ilustrační foto 

Scroll to Top