Kontrola rekreační objektů na Šumavě, chyběla vodoprávní povolení

Česká inspekce životního prostředí provedla 64 kontrol rekreačních objektů v oblasti Šumavského národního parku, které nejsou napojeny na centrální čistírny odpadních vod. V 10 případech nebyl nikdo na místě zastižen a z 54 provedených kontrol byla v pořádku jen čtvrtina. S ostatními provozy je inspekce dále v kontaktu.

„V dalších případech jsme při kontrole požadovali doklady, které nám nebyly při neohlášeném dozoru předloženy. Kontrolované subjekty je mají předložit během září a října,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích Vladimír Jiráček. Jihočeští inspektoři v současnosti zpracovávají vodoprávní dokumentaci, na jejímž základě bude nebo nebude vedeno přestupkové řízení.

„Nejčastějším přestupkem je absence vodoprávních povolení k odběru podzemních vod a k vypouštění vod odpadních. Neuspokojivá je také úroveň čištění odpadních vod v domovních čistírnách,“ vysvětlil Jiráček. Podle něj je největší problém v turisticky vyhledávané obci Nové Hutě, kde se komplikace s čištěním odpadních vod objevují dlouhodobě. V důsledku nenarovnaných majetkoprávních vztahů se však stále odkládá výstavba centrální čistírny.

Česká inspekce životního prostředí je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad dodržováním předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží také na implementaci závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Zřízena byla v roce 1991.

Scroll to Top