Voda z Chrudimska může zásobovat vyprahlé části kraje

VaK Chrudim zásobují vodou zhruba 85 tisíc obyvatel na Chrudimsku, ale v případě potřeby jsou schopny dodat vodu až pro milion lidí v Pardubickém a Královehradeckém kraji. Podle prokuristy firmy Ivo Doskočila dokáží podobně zásobovat vzdálenější oblasti i vodárny na Náchodsku. Chrudimští vodohospodáři jednají o možném propojení a dodávkách vody se zástupci Vodárenské soustavy východních Čech a společnosti VaK Havlíčkův Brod.

„Současně probíhají jednání s obcemi, které vlastní a provozují zdroje pitné vody samostatně, přičemž jejich vydatnost postupně klesá. S vědomím možných problémů začínají jejich zástupci jednat o náhradním zásobování a napojení na stávající vodárenskou soustavu, která je ve správě společnosti VAK Chrudim,“ uvedl Ivo Doskočil.

VaK Chrudim jsou z 99,9 % vlastněny obcemi a díky tomu mohou žádat o dotace. Společnost se také stala jedním z devíti zakládajících členů Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, která byla ustanovena 11. září letošního roku v Praze. Mezi její úkoly patří zajišťování dostatečné kapacity vodárenské infrastruktury a kvality pitné vody nebo obnova a rozvoj páteřní infrastruktury, zajišťování financování rozvoje, výstavby a oprav. Dále také koncepční a komplexní řešení budoucích problémů spojených s klimatickými změnami a demografickým vývojem či ochrana zdrojů pitné vody.

Ilustrační foto

Scroll to Top