Voda pod přísným dohledem i v gastronomii

Se suchem se v létě potýkala i řada restaurací a občerstvovacích zařízení v Moravskoslezském kraji. Bez pitné vody se ocitli někteří provozovatelé, jejichž objekty jsou napojeny pouze na vlastní zdroj, jenž nebyl dostatečně vydatný. Dovážená voda v cisternách se jim ale v mnoha případech prodražila vlivem nákladů za dovoz do odlehlých lokalit. Někteří provozovatelé přemýšlí o vybudování vlastního zdroje.

Voda používaná v gastronomii podléhá přísné kontrole v akreditované laboratoři. Ve vodě z vrtů se totiž mohou projevit problémy související s okolním prostředím. Mezi ně patří například dusičnany v důsledku zemědělské činnosti, bakteriální kontaminace nebo zvýšený výskyt železa a manganu.

„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ uvedla vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring Lucie Chlebková.

Provozovatelé stravovacích zařízení by podle Chlebkové v žádném případě neměli péči o vodu podceňovat. Vedoucí laboratoří také upozornila, že kontrole dnes podléhá také voda, ze které se vaří pivo v čím dál populárnějších minipivovarech.

„Voda musí splňovat přísné parametry kladené legislativou na pitnou vodu. Její tvrdost, kyselost či zásaditost, ale i možný výskyt prvků, jako jsou železo a mangan, mohou zásadně ovlivnit výsledek celého snažení. Prověřme, z jaké vody pivo vaříme,“ zdůraznila Chlebková.

Zdroj: idnes.cz

Ilustrační foto 

Scroll to Top