Povodí Moravy upozorňuje na rekonstrukci jezu ve Znojmě

Jez z roku 1928 projde opravami. Ty zajistí jeho stabilitu, bezpečný provoz a prodlouží jeho životnost. Modernizace mu také podle vodohospodářů navrátí jeho krásu tak, aby nadále dokládal odborné stavební dovednosti našich předků. Rekonstrukce by měly být ukončeny v průběhu listopadu.

„Pevný kamenný jez s dřevěnou trámovou konstrukcí a délkou 96 metrů projde opravou jezového tělesa včetně zavazujících křídel. Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná o nemanipulovatelný jez, a nelze tak vypustit během prací jezovou zdrž, bude vše prováděno za plného průtoku. Z toho důvodu budou dělníci provádět práce po třetinách,“ vysvětlil mluvčí podniku Petr Chmelař.

V souvislosti se samotnými opravami bude nejprve zajímkována část jezu, na které budou práce probíhat. K odčerpání vody z návodní i spodní strany dojde tak, aby byl jez pro dělníky přístupný. „Následně bude odstraněna pata jezu, očištěno jezové těleso a založena nová pata jezu. Současně s tím nechá Povodí Moravy vyměnit trámový rastr včetně trámu přelivné hrany i jeho ukotvení. Dojde k vyplnění nátrží a doplnění kamene v kavernách přelivné plochy. Stejně tak dělníci doplní stávající kamenný zához v podjezí a přespárují levobřežní zeď,“ pokračoval Chmelař.

Sjízdný prvek pro vodáky, který musí být odstraněn, bude ihned po opravách nainstalován zpět. Naposled byl jez opravován v 70. letech. Náklady dosáhnou zhruba 12 milionů korun a práce budou probíhat tak, aby byla zachována kulturní hodnota památky.

Jez v místní části Oblekovice představuje historické technické vodní dílo, jedno ze soustavy jezů na řece Dyji sloužící pro zdejší mlýny. Je památkově chráněný od roku 1958. Jez patří k nejstarším v povodí řeky Dyje.

Scroll to Top