Inovativní technologie na rekonstrukci vodovodu na Zlínsku

V září zahájí VaK Zlín jeden z největších projektů pro zajištění dostatku pitné vody na Zlínsku. Jedná se o modernizaci vlárského vodovodu. Díky akci dojde k výraznému zvýšení soběstačnosti zásobování pitnou vodou. Vodou ze zdroje Štítná nad Vláří bude možno zásobovat Valašské Klobouky, Brumov-Bylnici, Štítnou nad Vláří, Jestřabí, Rokytnici a po přepojení na síti i další obce regionu například Lipinu, Křekov nebo Vlachovice –Vrbětice.

„Poprvé na Zlínsku bude využita nová inovativní technologie, kdy do původního potrubí o průměru 150-200 milimetrů je zataženo složené polyetylenové potrubí, které se následně natlakuje parou, tím přilne a natvaruje se zevnitř na staré potrubí. Navíc se jedná o „inteligentní“ řešení, protože v potrubí mohou být uloženy speciální vodiče, které umí rozpoznat a zásadně omezit možnosti úniků a ztrát pitné vody,“ upřesnil předseda představenstva společnosti Svatopluk Březík.

Modernizovat se bude část přivaděče pitné vody, jenž vede převážně podél toku Brumovky mezi městy Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice v délce 6 908 metrů. Práce za 40 milionů korun budou probíhat do poloviny příštího roku. Metoda v podobě bezvýkopové technologie je šetrná k životnímu prostředí. Akci provede společnost Vodohospodářské stavby Javorník – CZ a technologickou část dodá firma Wombat.

„Jedná se nejen o zajímavé technologické řešení, které zvýší trvanlivost potrubí „na 100 let“, ale jde o strategickou stavbu mimořádného významu pro region z hlediska budoucího rozvoje včetně návaznosti na budoucí Vlachovickou přehradu. Je to důležitý krok možného propojování vodohospodářských soustav v rámci kraje, a tím souvisejícího zajištění dostatku kvalitní pitné vody,“ doplnil Březík.

Scroll to Top