Nová linka Ústřední čistírny odpadních vod ve zkušebním provozu

Pražský magistrát na jednu z nejnákladnějších staveb v historii českého vodárenství vynaložil 6,6 miliardy korun. Investice by podle něj měla přispět ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Podle metropole za čtvrtmiliardovým zdražením stojí povodně z roku 2013 a následně nutnost rozšířit protipovodňovou ochranu z původní pětileté na dvacetiletou vodu.

„Když jsem před třemi lety poklepávala na základní kámen, říkala jsem, že budu dělat vše pro to, abychom novou vodní linku uvedli co nejdříve do provozu. Jsem proto ráda, že se podařilo takto velkou stavbu dokončit v podstatě v termínu, a to zejména s ohledem na to, kolik let byl celý projekt odkládán. Jedná se o šestimiliardovou investici, která bude mít velký vliv na životní prostředí v Praze,“ sdělila v tiskové zprávě pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Současná stavba má splňovat nejpřísnější evropské směrnice k čištění odpadních vod, což by měl potvrdit její zkušební provoz. „Zároveň bude možné po ukončení zkušebního provozu v prosinci 2019 přistoupit k modernizaci a rekonstrukci stávající vodní linky, která v současné době slouží hlavnímu městu přes půl století,“ uvedl magistrát.

Podle generálního ředitele společnosti SMP CZ Martina Doksanského se jedná o největší vodohospodářskou stavbu v Čechách za posledních třicet let. „Byla nesmírně náročná, hlavně s ohledem na složité místní poměry. Vznikla ve stísněných podmínkách na Císařském ostrově, a navíc z větší části pod úrovní hladiny Vltavy. Dokončení této stavby za necelé tři roky byl hektický výkon. Jsme pyšní na to, že jsme byli u toho,“ popsal Doksanský.

Podle radní pro životní prostředí Jany Plamínkové se uleví životnímu prostředí a vzduch v lokalitě již nebude zapáchat. „Navíc voda vypouštěná do Vltavy by měla být díky nové lince čistší,“ doplnila Plamínková.

Scroll to Top