Národní zemědělské muzeum slaví 100 let, expozici o vodě je rok

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo 19. září 2018 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 27 korun z emise NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM – 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ. Jejím motivem je budova Národního zemědělského muzea, před kterou umístil autor lokomobilu. Známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha.

Historie Národního zemědělského muzea sahá do roku 1891. Jako samostatná instituce ale vzniklo Zemědělské muzeum v roce 1918. Budova na pražské Letné byla postavena v letech 1937–1939 společně se sousedním Národním technickým muzeem. Dnes si návštěvníci mohou prohlédnout expozice rybářství, myslivosti, Laboratoř ticha či Živou zahradu na střeše muzea.

Expozice Voda v krajině si premiéru odbyla v létě 2017 a nabízí řadu úhlů pohledu na vodu v krajině, v řekách, v lidských životech. Její dominantou je plastický model České republiky, na němž se promítají „příběhy“ vody, oživují hlavní rybniční soustavy, povodí i rozvodí, vysvětlují skutečné příčiny a zákonitosti povodní v kontrastu s nejsuššími oblastmi ČR a důvody, proč tomu tak je. Tematické okruhy prohlídky této části muzea dávají člověku na vědomí, jak může svojí činností pozitivně i negativně ovlivnit hospodaření s vodou.

Scroll to Top