Malý Jordán se stane novým revírem rybářů

Rybník Malý Jordán začne zřejmě od příštího roku využívat táborský rybářský svaz. Zatím je nádrž ve vlastnictví města, se kterým místní organizace Českého rybářského svazu uzavřela smlouvu o výpůjčce revíru za účelem rybářského hospodaření na dobu neurčitou.

„V tuto chvíli přesně neznáme aktuální obsádku a druhové složení ryb, protože zde doposud hospodařily jiné subjekty,“ vysvětlil předseda táborských rybářů Karel Melena. Jelikož ale teče voda z Malého Jordánu do známějšího, většího Jordánu, musí ho osázet dravými druhy ryb, jako jsou pstruzi nebo štiky, které udržují rovnováhu ve vodním ekosystému a nepřímo přispívají k eliminaci sinic ve vodě.

V roce 2014 vodohospodáři dokončili odbahnění padesátihektarové nádrže Jordán v Táboře za půl miliardy korun. Od té doby se kvalita vody v nádrži zlepšuje. Problémem však místy zůstává fosfor, který se do nádrže dostává z přítoků a podporuje růst sinic a řas. Povodí Vltavy pravidelně vodu v nádrži kontroluje od roku 2014.

 

Scroll to Top