Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala k financování podniků Povodí

Státní podniky jednotlivých povodí u nás jsou v současnosti z velké části financovány průmyslovými subjekty. Ty platí poplatky za odběry podzemní či povrchové vody. Jedná se o efektivní systém? Pro portál prumyslovaekologie.cz o tom hovořil také předseda představenstva Svazu vodního hospodářství a generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

„K otázce mohu jednoznačně sdělit, že v současné době již stávající způsob financování vodního hospodářství v České republice není dostatečný. Je třeba vzít v úvahu, že od doby jeho zavedení došlo k několika novelám zejména vodního zákona, ale i jiných zákonů, které se týkají problematiky vodního hospodářství, došlo k rozšíření činností a povinností například státních podniků Povodí, a tak zcela logicky nastavený model financování již nemůže vyhovovat,“ sdělil nejprve Kubala.

Podle něj je ekonomická zátěž financování vodního hospodářství přenesena zejména na průmyslové podniky, vodárenské společnosti a částečně i na další drobné odběratele. Kubala dále uvedl, že vodní hospodářství v sobě obsahuje činnosti, které pokrývají území celé republiky, a tomu by mělo být financování vodního hospodářství uzpůsobeno.

„Když vezmeme v úvahu další nové povinnosti po roce 2020 vyplývající z požadavků předpisů Evropské unie zejména v průmyslové sféře, tak při zachování stávajícího systému financování vodního hospodářství by došlo k jeho kolapsu, přičemž nyní nemám mysli pouze financování státních podniků Povodí. Je tedy zcela nezbytné nastavit nový model financování vodního hospodářství, kde například podoba německému modelu může být jednou z vhodných cest,“ doplnil Kubala.

Scroll to Top