Vychází nové číslo časopisu SOVAK

Titulní strana představuje Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha a projektu je věnováno několik článků uvnitř zářijového čísla časopisu SOVAK.

V úvodním textu shrnul Jiří Rosický historii odkanalizování sídlišť a zaměřil se na první technická opatření týkající se odvádění odpadních vod v Praze. Jiří Wanner v článku Vývoj technologie čištění odpadních vod v Praze na Císařském ostrově zmínil vývoj čistírenských technologií ve světě, konkrétně druhou polovinu 19. století, kdy se čištění odpadních vod začaly věnovat státy, jako jsou Velká Británie, Německo a Rakousko-Uhersko.

V další části textu se Jiří Wanner podrobně věnuje jak prvním pokusům o řešení čištění odpadních vod v Praze, tak i stávající čistírnu, její intenzifikaci, přípravě nové čistírny a také technologiím, které s projektem souvisí. Téma je dále rozvíjeno i v následujících dvou textech: Modernizace ÚČOV Praha v roce 2018 a Celková přestavba a rozšíření čistírny na Císařském ostrově, soubor staveb.

Pravidelná rubrika Z regionů přináší zprávy ze společností: Vodovody a kanalizace Trutnov, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, Vodohospodářská a obchodní společnost a Ostravské vodárny a kanalizace. Na dvoustraně připomenul historik Jiří Dejmek z Pražských vodovodů a kanalizací jedno významné výročí, a to vznik prvního veřejného vodovodu v Praze před 670 lety.

Zprávu z 28. ročníku konference KALY a ODPADY, která se konala 20. a 21. června 2018 v Hotelu Myslivna v Brně a organizuje ji Odborná skupina Kaly a Odpady při CzWA společně s Asociáciou čistiarenských expertov SROV, připravili Michal Dohányos a Dana Pokorná. Co vše číslo 9/2018 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z Obsahu.

Scroll to Top