Povodí Moravy: Výstavba protipovodňové ochrany Kunovic může začít

Před velkou vodou mají Kunovice ochránit úpravy koryta řeky, navyšování stávajících ochranných prvků, ale také nové protipovodňové hráze a zdi. V případě záplav by mělo být v bezpečí 1400 obyvatel na území pokrývajícím více než 190 hektarů. V chráněném území se nachází 400 objektů. O záměru informovali generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák a starostka Kunovic Ivana Majíčková.

„Tímto opatřením bude zajištěna ochrana Kunovic před průtoky v Olšavě odpovídajícími dvacetileté vodě se zohledněním možného souběhu s povodňovými stavy v Moravě. Charakterem opatření se bude jednat zčásti o novostavbu protipovodňových opatření. Částečně půjde o úpravu stávající stavby, kde přibližně v úseku jednoho kilometru navýšíme na pravém břehu Olšavy stávající zeď,“ vysvětlil Gargulák.

V dohledné době zahájí vodohospodáři s městem soutěž na výběr zhotovitele stavby, která by měla být hotova do konce roku 2020. „Díky akci v Kunovicích dojde k vybudování nebo navýšení téměř 5 kilometrů zdí a 1,5 kilometru sypaných zemních hrází. Projektová příprava byla časově náročná, trvala více než 8 let, a to díky liniovému charakteru opatření, který má značné nároky na množství zabraných pozemků,“ doplnil Gargulák.

Podnik počítá s finanční podporou ministerstva zemědělství. Dále se na projektu budou podílet Povodí Moravy a město Kunovice. „Jsem moc ráda, že po velmi náročné přípravě dojde konečně k realizaci protipovodňových opatření na Olšavě. Děkuji všem, kdo se na přípravě tohoto pro Kunovice tak významného díla podíleli, a všem našim občanům za trpělivost. Doufám, že celá náročná stavba bude probíhat ve shodě, v pohodě a bez problémů, a především s pochopením a shovívavostí našich občanů, jichž se stavba bude bezprostředně dotýkat,“ neskrývala radost kunovická starostka Ivana Majíčková.

Kunovice sužovaly povodně na jaře 2010. Pod vodou v důsledku rozvodnění řeky Olšavy skončilo zhruba sedmdesát domů. Živel navíc napáchal velké škody na pozemcích a polích. Voda již tehdy odhalila potřebnost a neodkladnost urychleného provedení protipovodňových opatření.

Scroll to Top