18. září 1916 zabila protržená přehrada na Bílé Desné 65 lidí

Kolem rok staré přehrady v Jizerských horách procházeli 18. září 1916 dřevaři. Všimli si, že ze sypané hráze začal tryskat pramínek vody. Hrázný následně dostal příkaz celou přehradu vypustit. Než to však udělal, hráz se protrhla a zbortila. Tragédie si vyžádala 65 lidských životů.

Nutnost vybudovat soustavy propojených přehrad na řekách Bílá a Černá Desná se ukázala už v 19. století, kdy začaly trápit podhůří Jizerských hor časté záplavy. Nejhorší byla ta v roce 1897. Pršet začalo 17. července a následná povodeň zatopila část Liberce. O život přišlo podle dochovaných pramenů 120 osob a vznikly škody za 9,5 milionu rakouských korun.

„Dva roky po této katastrofě, v září 1899, se zástupci řady místních obcí, tří zemských okresů i průmyslových podniků v oblasti usnesli na založení Vodního družstva pro regulaci toků a výstavbu údolních přehrad v povodí Zhořelecké Nisy pro město Liberec a zemské okresy Jablonec nad Nisou, Chrastavu a Frýdlant. Družstvo zadalo vyprojektování údolních přehrad na Bílé a Černé Desné profesorovi Ottovi Intzemu z Cách, který v roce 1901 odevzdal generální projekty šesti přehrad,“ vysvětlil Deník.

Pět z nich bylo následně pozastaveno, ale o potřebě hrází v povodí Černé a Bílé Desné se jednalo dále. V roce 1902 vzniklo Vodní družstvo pro stavbu přehrady na Černé Desné, jehož předsedou byl zvolen průmyslník Wilhelm Riedel. Jeden z odborníků navrhl, aby nakonec vznikly přehrady tři: na Černé Desné, Bílé Desné a Kamenici.

Pražské místodržitelství schválilo v roce 1908 projekty na stavbu tří přehrad a a v roce 1911 získalo vodní družstvo dotaci od ministerstva veřejných prací. 17. října 1912 začala firma Schön a synové budovat přehradu na Bílé Desné nad městy Desnou a Tanvaldem. O šest let později hráz velkou vodu nezvládla, a ta si vzala s sebou 65 životů.

Scroll to Top