V Herlíkovicích dokončují modernizaci úpravny vody za 72 milionů

Na akci přispěla Vrchlabí padesáti miliony Evropská unie. Zbytek zaplatí město ze svých prostředků. Výměna technologie přinese zkvalitnění procesu výroby pitné vody z Labe. Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Práce začaly v listopadu 2017 a skončit by měly nyní v září. Podle ředitelky Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí Petry Vrabcové byla úpravna za hranicí technologické životnosti.

V Herlíkovicích byly vybudovány akumulační nádrže s objemem 440 metrů krychlových, čtyřnásobně větším oproti dosavadním. Nové jsou filtrační systémy, elektroinstalace, měření, regulace, železné potrubí nahradilo nerezové. Novinkami jsou rovněž V lampa, která zajistí maximální možnou účinnost v odstranění mikrobiologických prvků v pitné vodě, a online měření kvality vody.

„Město je na úpravně vody životně závislé. Jakmile by se na několik dní zastavila, tak voda dojde. Nejtěžší proto bylo sladit stavební a technologickou část oprav s nutností vyrobit vodu. Několikrát to bylo těsné, ale naštěstí se nestalo, že by voda pro Vrchlabí došla a vyprázdnily se vodovody,“ vysvětlila náročnost rekonstrukce Petra Vrabcová, která zároveň přiznala, že bylo několikrát nutné odstavit úpravnu vody.

Odběratelé podle Vrabcové nic nepoznali. „Měli jsme totiž vytvořený dostatek zásob ve vodojemech, ze kterých jsme mohli čerpat. Disponovali jsme padesátiprocentní rezervou. Nicméně při jedné rizikové, velmi náročné technologické úpravě, rezerva vody ve vodojemu klesla na deset procent. Pracovalo se na ni celou noc, aby se co nejrychleji vyřešila a voda nedošla,“ řekla ředitelka.

Akci provázely i nepříjemnosti. Například u jednoho ze tří filtrů se propadlo mezidno. „Došlo k provalení filtračního lože. Byla to patová situace, protože filtr se stal nepoužitelným, další byl v rekonstrukci a zbýval nám jediný funkční. Abychom pokryli spotřebu Vrchlabí, potřebujeme mít v provozu alespoň dva filtry. Situace byla o to citlivější, že přišla v období letních měsíců a vysokých teplot. Vždycky myslíme na zadní kolečka, vodojemy proto vykryly nižší výkon úpravny. Každopádně to byl jasný důkaz, že intenzifikace přišla ve správný čas,“ popsal událost vedoucí úpravny a čistírny odpadních vod Zdeněk Satur.

Podle něj přichází největší změna v technologii úpravny vody. „Ta původní byla stará šedesát let, což se podepsalo na kvalitě materiálu. Neodpovídaa standardům. Byli jsme na hranici schopností úpravu vody provádět,“ uvedl Satur.

Proces modernizace úpravny monitorovali krajští hygienici. „Přísné hygienické limity se nám podařilo splnit výborně. Lidé ve Vrchlabí během oprav nepocítili, že by se na jakosti vody něco změnilo. Přispělo k tomu výrazné úsilí pracovníků úpravny vody,“ ocenil Satur.

V současnosti probíhají naplánované technologické úpravy a stavební práce, zakopávání nádrží, elektrikáři natahují kabely k elektrifikaci filtrů, v akci jsou také technologové a zedníci. Na úplný závěr ročních oprav se bude pokládat dlažba.

Závěrem Vrabcová zmínila zhoršenou kvalitu vody v Labi, za kterou podle ní může především člověk. „Podél toku Labe jsou neukáznění obyvatelé, které jsou schopní poslat do řeky fekální znečištění. Z přírodních zdrojů máme největší problém s látkami ze shnilého jehličí, shnilého listí, zbytků organismů zvířat. Problém přineslo také sucho. V Labské přehradě klesla voda a začala kvést sinicemi,“ uzavřela ředitelka vodáren.

Ilustrační foto

Scroll to Top