Těžaři přerušili povolovací řízení kvůli dobývání štěrkopísku

Nesoulad s územním plánem je důvodem, proč městský úřad v Uherském Hradišti vydal nesouhlasné závazné stanovisko, které obrátilo misku vah v procesu schvalování těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu. O ni dlouhodobě usiluje společnost František Jampílek. Proti ní však stojí nesouhlas ostatních obcí a petice čítající tisíce hlasů.

„V současnosti je řízení o stanovení dobývacího prostoru přerušeno na žádost těžařské společnosti. Toto přerušení může trvat i několik měsíců, záleží na rychlosti dalších institucí,“ popsal současný stav za Český báňský úřad Bohuslav Machek. Úřad rozhoduje o dalším povolení těžby. Stanovisko městského úřadu z Uherského Hradiště by mu však nedalo na vybranou a těžbu by musel stopnout.

„Je zde několik orgánů, které vydávají závazná stanoviska, podle nichž musíme rozhodovat. Všechna přitom musí být kladná, abychom udělili další povolení k těžbě,“ upřesnil Bohuslav Machek. Firma František Jampílek již přerušila u báňského úřadu povolovací řízení, přičemž požádala krajský úřad o přezkoumání rozhodnutí z Uherského Hradiště.

Podle Miroslava Mužíka z těžařské společnosti nerozhodl městský úřad v Uherském Hradišti správně. „Především v tomto řízení nemělo být takové stanovisko vůbec vydáno. Dále je odůvodněno něčím, co nespadá do působnosti daného úřadu. A v neposlední řadě je založeno na zcela nesprávných předpokladech, že těžba je hrozbou pro zdroj pitné vody, což neodpovídá skutečnosti a což bylo opakovaně vyvráceno v řízení EIA, souhlasným stanoviskem vodoprávního úřadu, i několika odbornými posudky,“ zdůraznil Mužík.

V oblasti plánované těžby funguje čtyřicet vrtů, které zásobují vodou přes sto čtyřicet tisíc lidí. U Moravského Písku by se dle plánu mělo těžit 350 tisíc tun štěrku ročně. Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex se nachází na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje a zásobuje obyvatele Hodonínska, Břeclavska, ale i části Kroměřížska.

S plánovanou těžbou nesouhlasí desítky moravských obcí a měst. Činnost těžařů podle nich může ohrozit prameniště. Představitelé Moravského Písku na Hodonínsku se proto o pomoc a podporu ochrany prameniště rozhodli požádat i předsedu vlády Andreje Babiše.

Scroll to Top