MŽP přidá peníze do Dešťovky, ředitel SOVAK ČR mluví o efektivnějších opatřeních

Ministerstvo životního prostředí plánuje alokovat další peníze do projektu Dešťovka pro majitele rodinných a bytových domů. Ministr Richard Brabec také na briefingu k semináři Problematika sucha a vody v Senátu vyzval větší města a obce, aby čerpaly dotace na zadržování vody a lepší hospodaření s ní. Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky Oldřich Vlasák uvedl, že program nemá větší vliv z hlediska šetření vodou Podle něj má Dešťovka význam ve smyslu propagace a vědomí, že je voda drahá. Opatření by si uměl představit jiná a efektivnější.

Richard Brabec vidí velké mezery v tom, jak především ve větších městech zadržovat vodu a lépe s ní hospodařit. Podle něj jsou problémem tepelné ostrovy a málo zeleně. V Operačním programu Životní prostředí má ministerstvo miliardu korun a peníze zatím čerpalo zhruba 20 měst a obcí. Ministr Brabec obce a města vyzval, aby si například postavily velké nádrže na dešťovou vodu pod komunikacemi, k čemuž jim může pomoci i program Dešťovka. Podle Brabce se jedná o izraelský způsob, jak pomoci přírodě zasakovat lépe a více povrchových vod do podzemní kasičky. Na příští rok má ministerstvo připraveno dva pilotní projekty.

 „Během roku a půl mohlo 300 obcí začít vrtat nové studny, prohlubovat vrty. Program jsme pak okamžitě zdvojnásobili a dnes máme 600 milionů korun na to, abychom mohli pokrýt dalších až 500 obcí. Jsou to většinou lokální zdroje vody pro obyvatele,“ uvedl dále Brabec.

Komise pro boj se suchem

 Ministr životního prostředí Richard Brabec také v souvislosti s prohlubujícím se suchem a s dopady, které v letošním roce historicky nejteplejší jarní i letní měsíce přinesly, zorganizoval jednání skupiny odborníků, vědců a vedoucích státních i nestátních institucí, aby diskutovali nad kroky státu v boji se suchem.

Primárním cílem platformy je hledat nástroje, jak extrémnímu suchu může stát co nejúčinněji a nejrychleji čelit. Jednání mělo šest tematických bloků: vědu a výzkum, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zemědělství a krajinu, průmysl, a nakládání s vodou ve městech a obcích a při výstavbě a související legislativy. Další jednání skupiny se uskuteční během následujících dnů.

Scroll to Top