Referendum o vodě ve Zlíně nebude

Petiční výbor čele s Pavlem Sekulou vzal na vlastní žádost návrh zpět. Radnice tak ukončila jeho kontrolu a vrátila předkladatelům podpisové listiny. Podle Sekuly nesvolal primátor Miroslav Adámek mimořádné zasedání zastupitelstva. Rada města Zlína se však proti nařčení důrazně ohradila.

„Návrhem na vyhlášení referenda by se zabývalo zastupitelstvo v řádném termínu, tedy ve čtvrtek 13. září. Navíc, mimořádné zasedání zastupitelstva jsem dosud nemohl svolat ani teoreticky, protože kontrola návrhu probíhala a nebylo jasné, zda bude bez vady, či zda bude podložen dostatečným počtem podpisů,“ vysvětlil jejím jménem primátor Miroslav Adámek.

Iniciátoři referenda o vodárnách ve Zlíně nasbírali na konci srpna potřebných 7 000 podpisů. Požadovali, aby se v něm mohli obyvatelé Zlína vyjádřit k tomu, jestli chtějí, aby si vodárny provozovaly opět města a obce. Infrastrukturu ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK) totiž provozuje Moravská vodárenská, jež je součástí skupiny Veolia. Petici zlínské radnici odevzdali členové Spolku Aliance Voda Zlínsku.

V kauze ohledně VaK Zlín padl v březnu důležitý verdikt. Ten je příznivý pro Moravskou vodárenskou. Rozhodčí soud sdělil, že smlouva z roku 2004, kdy se rozhodovalo o prodeji části podniku, je platná. Současný model kritizuje řada akcionářů, tedy obcí a měst. Dnes je vše jinak a žádné referendum nebude. Přípravný výbor předložil návrh na konání referenda 28. srpna a radnice okamžitě zahájila kontrolu jeho správnosti, včetně kontroly 7 000 podpisů občanů. Podle lhůt daných zákonem o místním referendu ji měla ukončit k 12. září.

„Pracovali jsme s kolegy z radnice i o víkendu, takže termín bychom bezpochyby dodrželi. Pokud by tedy byl podaný návrh bezvadný, jak ukládá zákon, mohlo o něm ve čtvrtek 13. září jednat během řádného zasedání zastupitelstvo města. Protože si však přípravný výbor vzal návrh zpět, kontrola nebyla dokončena,“ sdělil Tomáš Lang z Odboru kanceláře primátora, který se návrhem na vyhlášení referenda zabýval.

Podle vyjádření radnice je ale argument o nesvolání mimořádného zasedání zastupitelstva pouze zástupný. „Skutečným důvodem je evidentně nedbalá příprava celého návrhu na konání místního referenda ze strany přípravného výboru, a to včetně vadného časového harmonogramu,“ řekl Oldřich Hlaváček z Odboru právního magistrátu. Samotný návrh na uspořádání referenda ve Zlíně nedávno kritizovalo i ministerstvo vnitra. Dvě ze tří otázek referenda totiž byly v rozporu s právními předpisy, třetí zase nevhodně formulovaná. Referendum chtěli přípravný výbor spojit s komunálními volbami 5. a 6. října, ve kterých Sekula kandiduje.

K vrácení podniku vyzval před časem i zlínský magistrát. Moravská vodárenská to odmítla, podle ní k tomu není důvod, dokud o platnosti, či neplatnosti smluv nerozhodne soud. Ve Zlíně se schylovalo k prvnímu referendu v historii před třemi lety v souvislosti s plošným zákazem hazardu. Nicméně kvůli malé účasti nebylo platné.

Scroll to Top