O příspěvek na infrastrukturu z prostředků Olomouckého kraje zatím požádalo devět obcí

Některé obce v kraji trápí sucho a nedostatek pitné vody. Hejtmanství proto alokovalo 2,5 milionu korun na řešení potíží na infrastruktuře vodovodů a kanalizací, které slouží pro veřejnou potřebu. O příspěvek zatím požádalo devět obcí.

„V současném období sucha je zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatele kraje naprostou prioritou. Peníze jsou určeny obcím, které potřebují odstranit havarijní stav na veřejném vodovodu. Podané žádosti v současné době posuzujeme. O přidělení finanční podpory rozhodnou zastupitelé Olomouckého kraje na svém zářijovém zasedání,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Milan Klimeš.

Kraj také během léta dokončil aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v regionu, který řeší problematiku veřejného zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou i odkanalizování a čištění odpadních vod. „Současně jsme zpracovali studii, která se zabývá využitím zdrojů podzemních či povrchových vod v období sucha v lokalitě Mikroregionů Žulovsko a Javornicko. Řeší možnosti využití stávajících vodních zdrojů v této oblasti včetně návrhů výstavby skupinových vodovodů v obcích postižených suchem,“ doplnila vedoucí krajského oddělení vodního hospodářství Vladimíra Kresáč Kubišová.

Olomoucký kraj podpořil rozšíření Baťova kanálu

Hejtmanství souhlasí se záměrem Ředitelství vodních cest, které plánuje prodloužit Baťův kanál z jižní Moravy do Olomouce. Po posledním jednání krajské rady o tom informoval hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „Rozšíření Baťova kanálu by mělo pozitivní vliv na rozvoj turistického ruchu. Nové přístavy mohou vzniknout například v Dubu nad Moravou nebo Kojetíně. Lidé by se lodí dopravili až do Hodonína,“ uvedl Okleštěk. Ředitelství vodních cest by chtělo kanál do Olomouce prodloužit ve čtyřech etapách. Náklady na projekt se odhadují až na miliardu korun. Olomoucký kraj by se na akci finančně spolupodílel. „Platili bychom jen některé přidružené částky. Většinu nákladů by pokryl investor, tedy Vodní cesty,“ vysvětlil Okleštěk.

Scroll to Top